Disclaimer

Algemeen

INPAWoonwinkel.nl is de webshop van INPA Parket B.V. (Kamer van Koophandel 20061542), hierna te noemen INPA, verleent u hierbij toegang tot INPAWoonwinkel.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. INPA behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

INPA spant zich in om de inhoud van INPAWoonwinkel.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op INPAWoonwinkel.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met INPA.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij INPA en haar licentiegevers. De inhoud van INPAWoonwinkel.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Geef een reactie