Privacy Policy

Privacy Policy

Belangrijke informatie
Dit is de website van INPA Woonwinkel (de webshop van INPA Parket B.V.)
Vestigingsadres: Buitenvest 52, 4614 AD te Bergen op Zoom
Postadres: Buitenvest 52, 4614 AD te Bergen op Zoom
Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 20061542
B.T.W.-nummer: NL0099.62025.B01

Privacy Policy
INPA Woonwinkel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. INPA Woonwinkel zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw ip-adres en niet uw e-mail adres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
• uw ip-adres maar niet uw e-mail adres
• uw e-mail adres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
• uw e-mail adres als u dit aan ons communiceert
• de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan
• alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd heeft
• alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft

INPA Woonwinkel verkoopt uw gegevens niet
INPA Woonwinkel zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. INPA Woonwinkel gebruikt cookies om de juiste loadbalancer te kiezen.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij INPA Woonwinkel
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wilt reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
• per E-mail: showroom@inpa.nl
• per brief: INPA Woonwinkel, Buitenvest 52, 4614 AD te Bergen op Zoom

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zult u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd heeft, op het adres dat u ons meegedeeld heeft.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst heeft.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen van ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te veranderen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Geef een reactie